Jak należy się przygotować do koronarografii?

Po pierwsze należy zażyć wszelkie zalecone leki. Po drugie należy pozostać na czczo w dniu badania. Należy też zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną, w tym poprzednie wyniki koronarografii, jeśli była wykonywana. Pozostałe elementy przygotowania do zabiegu zaleci lekarz po przyjęciu do szpitala.