Dlaczego w stencie w tętnicy wieńcowej czasem pojawia się zwężenie?

Takie zwężenie jest wynikiem szybkiego namnażania się komórek w ścianie tętnicy. Dzieje się to w odpowiedzi na naruszenie ściany tętnicy, do którego dochodzi podczas zabiegu zakładania stentu, oraz w odpowiedzi na tkwiące w tętnicy ciało obce, czyli właśnie stent. W stentach starszej generacji, niepowlekanych specjalnymi lekami, ryzyko pojawienia się zwężenia (restenozy) wynosiło 15-30%. W najnowocześniejszych stentach ryzyko restenozy wynosi jedynie 2-6%. Na ryzyko pojawienia się zwężenia w stencie szczególnie narażone są osoby z cukrzycą, z wieloma stentami wszczepionymi do tętnic wieńcowych lub implantowanymi długimi stentami. Dlatego po zabiegu implantacji stentu, bardzo ważne jest zażywanie przepisanych leków, a zwłaszcza tzw. przeciwpłytkowych (np. aspiryna, tikagrelor, klopidogrel lub prasugrel).