Czy angiografia (koronografia) dozwolona jest u pacjenta po 80-tce?

Wiek nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania angiografii. Decyzja o wykonaniu zabiegu jest zawsze oparta na indywidualnej ocenie korzyści i ryzyka. W praktyce duża część pacjentów poddawanych badaniu angiograficznemu (w tym koronarografii) ma więcej niż 80 lat.