Czy po zawale serca można brać lek o nazwie metformina?

Tak. Metformina jest stosowana w leczeniu cukrzycy, również u osób po zawale serca. O włączeniu bądź wyłączeniu każdego leku zawsze decyduje lekarz.