Jak wysokie jest ryzyko zgonu podczas seksu?

Ryzyko zgonu podczas stosunku seksualnego u osób po zawale serca jest niskie (poniżej 1%). Co ciekawe,  większość tego rodzaju zgonów następuje podczas seksu pozamałżeńskiego (prawdopodobnie w związku z dodatkowym stresem).