Co nie musi niepokoić podczas wysiłku fizycznego?

Szybsze bicie serca podczas wysiłku


Szybsze bicie serca podczas wysiłku jest zjawiskiem normalnym. Gdy wystąpi, należy sprawdzić puls/tętno. Jeżeli puls nie jest zbyt szybki (nie przekracza ustalonych przez lekarza wartości), nie jest niemiarowy, to nie stanowi to powodu do niepokoju. Najpewniej jest to prawidłowa reakcja organizmu.

W razie wątpliwości należy skonsultować się ze swoim lekarzem.