Co może niepokoić podczas wysiłku fizycznego?

Podczas wysiłku następujące sytuacje powinny zaniepokoić:

- Tętno/ciśnienie tętnicze nie wzrasta lub spada

Jeśli tętno, czy ciśnienie, pomimo wzrostu obciążenia nie rośnie, albo spada, a zmęczeniu towarzyszą zawroty głowy, uczucie słabości, nudności itp. - wysiłek należy przerwać i skonsultować się z lekarzem. Spadek tętna i/lub ciśnienia tętniczego, pomimo wzrostu obciążenia wysiłkiem jest reakcją nieprawidłową.

 - Tętno bardzo szybko wzrasta

Jeśli po rozpoczęciu treningu tętno bardzo szybko osiągnęło limit wyznaczony przez lekarza (np. stało się to szybciej niż zwykle, przy podobnym poziomie obciążenia, czyli jednakowym  tempie marszu lub jednakowej wadze ciężarka do ćwiczeń itd.)– należy odpocząć lub zupełnie zakończyćtrening w danym dniu. Jeśli sytuacja się powtórzy należy skonsultować sięz lekarzem.

 - Znaczny wzrost ciśnienia tętniczego

To naturalne, że podczas wysiłku ciśnienie rośnie. Jednak jeśli podczas treningu ciśnienie wzrośnie do poziomu powyżej 200/110 (wystarczy jedna z tych wartości np.: 180/110 lub 220/90) – należy przerwać trening.

 - Zaburzenia rytmu serca

Jeżeli podczas pomiaru tętna pojawią się nierówne uderzenia (niemiarowy rytm) serca lub/i pojawi się uczucie „kołatania” w klatce piersiowej, szczególnie podczas lub po wysiłku, a nigdy wcześniej to się nie zdarzało i nie było  konsultowane  z lekarzem – trzeba zakończyć trening i skonsultować się z lekarzem.

- Wyjątkowo silne zmęczenie

Jeśli wykonywaniu ćwiczeń towarzyszy złe samopoczucie i zmęczenie większe niż zwykle w czasie podobnej aktywności, albo gdy pojawi się wrażenie, że zmęczenie jest nieadekwatne do wykonanego wysiłku, należy przerwać trening. Jeśli sytuacja się powtórzy – należy skonsultować się z lekarzem.

 Ponadto trening należy zakończyć i skonsultować  z lekarzem, jeżeli pojawi się:

  • ból w klatce piersiowej, duszność,
  • bóle i zawroty głowy, zasłabnięcia,
  • nudności