Po co mierzyć tętno i ciśnienie przed treningiem?

Pomiar tętna i ciśnienia krwi przed ćwiczeniami pozwala na wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej. Pozwala również na ocenę obciążenia wysiłkiem podczas treningu (umożliwia ocenienie zmian częstości pracy serca i zmian wartości ciśnienia pod wpływem wysiłku).

Jeśli:

  • podczas pomiaru tętna pojawią się zaburzenia rytmu (nieregularny rytm), których wcześniej nie było,
  • tętno jest bardzo wolne (poniżej 50 uderzeń na minutę) lub bardzo szybkie (powyżej 100 uderzeń na minutę)
  • ciśnienie jest bardzo niskie (poniżej 90/60) lub wysokie (powyżej 140/90) 

należy zrezygnować z ćwiczeń i skonsultować się z lekarzem.