Frakcja lewej komory równa 25%, czy musi być wszczepiony ICD?

Sama frakcja wyrzutowa nie decyduje o wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora. Wszczepienie może być rozważone jeżeli obniżonej frakcji towarzyszą odpowiednie objawy lub arytmie. Prawdopodobnie kardiolog wziął pod uwagę wszystkie wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora i dlatego zaproponował takie postępowanie.