Zasłabnięcia i utrata równowagi - czy rozrusznik serca jest konieczny?

Jeśli w badaniu metodą Holtera lub zapisach EKG stwierdzono, że serce okresowo pracowało za wolno (szczególnie, jeśli w tym czasie wystąpiło zasłabnięcie), to konieczne jest wszczepienie rozrusznika serca. Rozrusznik będzie pobudzał serce do pracy w momentach, gdy serce będzie się blokować.