Po co badać tętno po napadzie migotania przedsionków?

Prawidłowe tętno powinno być miarowe, rytmiczne i wynosić ok. 65-70 uderzeń na minutę. Przy nawrocie migotania przedsionków tętno będzie szybsze (nawet ok 90-110 uderzeń na minutę), nieregularne i niemiarowe. Badanie tętna pozwoli wykryć nawrót arytmii.