Czy 50 dodatkowych skurczów komorowych jest niepokojące?

Taki wynik badania holterowskiego nie powinien budzić niepokoju. U większości badanych osób (nawet bez przebytego zawału serca), stwierdza się pewną liczbę arytmii (nawet do 200 skurczów nadkomorowych i 100 skurczów komorowych na dobę).