Czym się różni migotanie od trzepotania przedsionków? Co oznacza opis 3:1?

Migotanie i trzepotanie przedsionków to podobne arytmie. W obu sytuacjach przedsionki serca są pobudzane bardzo szybko – w trzepotaniu z częstością 250-350 na minutę, a w migotaniu jeszcze szybciej, chaotycznie. W efekcie przedsionki nie kurczą się. Na szczęście skurcze komór serca (najważniejsze dla pompowania krwi) tylko częściowo zależą od skurczów przedsionków, więc komory mogą pracować prawidłowo.

Opis 3:1 oznacza, że co trzecie pobudzenie przedsionków dociera do komór.

Przykładowo, jeśli pobudzenie przedsionków odbywa się z częstością 270 skurczów na minutę, to komory skurczą się z częstością 90 razy na minutę.