Dlaczego, mimo leków przeciwzakrzepowych, wyniki krzepnięcia krwi zawsze się różnią?

To dlatego, że działanie tych leków wpływa na krzepnięcie. W konsekwencji, dawkowanie leków zawierających acenokumarol lub warfarynę należy dostosowywać do wyników dotyczących prawidłowości w zakresie krzepliwości krwi, czyli tzw. wskaźnika INR. Innymi słowy, celem leczenia lekami przeciwzakrzepowymi jest utrzymanie właściwej krzepliwości kriw, czyli właściwego go poziomu INR (jego wartość musi znajdować się w odpowiednim przedziale). Badanie INR należy wykonywać minimum raz w miesiącu. Wynik za wysoki wymaga zmniejszenia dawki leku, wynik zbyt niski – zwiększenia.

Każdą zmianę dawkowania leku należy skonsultować z lekarzem.