Czy z wszczepionym ICD mogę mieć badanie USG?

Tak, nie ma ograniczeń. Badanie USG we wszystkich formach (USG tarczycy, brzucha, echo serca itd.) nie wpływają na pracę kardiowertera-defibrylatora.