Jak długo będę żyć z kardiowerterem-defibrylatorem?

Udowodniono, że pacjenci z kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) żyją dłużej niż pacjenci bez ICD (przy podobnych chorobach serca). Kardiowerter-defibrylator (ICD) zapobiega przedwczesnej śmierci z powodu groźnych arytmii, czyli wydłuża życie. Jednak długość życia zależy jeszcze od wielu innych czynników, nie tylko od obecności ICD.