Czy kardiowerter-defibrylator (ICD) będzie sygnalizował wysłanie elektrowstrząsu?

Nie. Kardiowerter-defibrylator wysyła sygnały, aby poinformować o pilnej potrzebie kontroli ICD przez lekarza.