Jak często kontrolować ICD?

Pierwsza kontrola po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora (ICD) powinna odbyć się po 2-4 tygodniach. Kolejne kontrole powinny odbywać się co 6 miesięcy. Każdy termin kontroli jest ustalany indywidualnie i może różnić się od podanego powyżej.