Dlaczego potrzebuję wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD)?

Po zawale serce jest uszkodzone. W uszkodzonym sercu mogą pojawić się zaburzenia rytmu, które mogą prowadzić do zatrzymania krążenia. Wszczepienie ICD zwiększa szansę przeżycia takiej sytuacji.

O wskazaniach do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora decyduje lekarz. Decyzja jest oparta o analizę objawów, wyników badań i zapisów EKG. Nie każdy chory po zawale musi mieć wszczepiony ICD.