Co to jest nagłe zatrzymanie krążenia?

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to sytuacja, kiedy serce przestaje pracować, czyli nie jest w stanie pompować krwi do ważnych narządów w organizmie. Skutki zatrzymania krążenia najdotkliwiej i najszybciej odczuwa mózg. NZK może wynikać z groźnych arytmii (tj. częstoskurcz komorowy, migotanie komór). Jedną z metod zapobiegania nagłemu zatrzymaniu krążenia jest wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD).