Metoprolol i bisoprolol - czy można te leki zamieniać?

Metoprolol oraz bisoprolol należą do tej samej grupy leków (tak zwanych beta-blokerów), ale nie są tym samym lekiem. Poszczególne beta-blokery różnią się między sobą czasem i siłą działania. Nie można samodzielnie zamieniać jednego beta-blokera na inny ani odstawiać tego leku, gdyż może to być niebezpieczne.

W razie pytań lub wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem.