Dlaczego stenty „zarosły” pomimo brania klopidogrelu?

Wszczepienie stentu udrożniło lub poszerzyło zwężone naczynie krwionośne. Ale miażdżyca, czyli przyczyna zwężania się naczyń nie została wyleczona poprzez wszczepienie stentu, w związku z czym może nadal postępować. Na jej rozwój wpływają:

  • kontynuacja palenia papierosów po wszczepieniu stentu;
  • nieprawidłowy styl życia (zła dieta, brak ruchu);
  • nieskuteczne leczenie chorób współistniejących, takich jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca.

 Co ważne, miażdżyca może się rozwijać wszędzie – również w miejscu, w którym został wszczepiony stent. Innymi słowy zmiana stylu życia jest konieczna, aby uniknąć kolejnego zawału, nawet jeśli wszczepiono nam stent i sumiennie zażywamy wszystkie leki.

Dodatkowo u niektórych chorych może wystąpić oporność na klopidogrel, co skutkuje mniejszą siłą działania leku. W takim przypadku możliwe jest zastosowanie innych leków, takich jak prasugrel czy tikagrelor.

Co ważne, każdą zmianę leczenia należy omówić z lekarzem.