Czy depresja minie?

Zawał to ważny sygnał dotyczący zdrowia i związanych z nim zagrożeń. Dlatego po zawale możesz odczuwać obniżenie nastroju, czyli depresję. Możesz czuć złość lub lęk związany z bezradnością / bezsilnością wobec tego, co się wydarzyło. Warto otwarcie zakomunikować to Twoim bliskim, tak aby mogli udzielić Ci wsparcia. Warto również nawiązać kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji (np. „zawałowcami” poznanymi w szpitalu / sanatorium), porozmawiać o tym jak oni radzą sobie z nową sytuacją, wymienić doświadczenia. Jeżeli mimo upływu czasu nadal borykasz się z depresją, zasygnalizuj to swojemu lekarzowi.