Czy będę rencistą?

Przyznanie renty wynika z niezdolności do pracy. O niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik ZUS.  Jednak istnieje duża szansa, że po zawale serca będziesz mógł wrócić do wcześniej wykonywanej pracy. Patrz również: Kiedy po zawale będę mógł wrócić do pracy? (http://copozawale.pl/pyt/kiedy_po_zawale_bede_mogl_wrocic_do_pracy-11), Czy dostanę rentę? (http://copozawale.pl/pyt/czy_dostane_rente-5).