Kiedy wrócę do pracy?

Powrót do pracy jest możliwy po okresie rekonwalescencji i rehabilitacji kardiologicznej. Jednocześnie, czas jaki musi upłynąć do powrotu do pracy zależy od jej rodzaju, od tego jak rozległy był zawał i czy nie wystąpiły powikłania. Decyzja o powrocie do pracy może wymagać konsultacji z lekarzem medycyny pracy.