Czy mogę uprawiać sport?

Aktywność fizyczna jest zalecana każdemu pacjentowi po zawale serca. Jednak bardzo istotne jest indywidualne dobranie ćwiczeń i obciążenia.  Zależy to od stanu zdrowia oraz od wydolności organizmu. Po wyjściu ze szpitala należy kontynuować rehabilitację kardiologiczną, która zaczęła się jeszcze na oddziale. Lekarz lub rehabilitant powinien ustalić, jaki wysiłek można podejmować na co dzień i jakie ćwiczenia wykonywać. Natomiast uprawianie sportu wyczynowego (nawet w sposób amatorski w postaci regularnych treningów o dużym obciążeniu) wymaga oceny przez lekarza medycyny sportowej i kwalifikacji do takich treningów.