Czy dostanę rentę?

Przyznanie renty wynika z niezdolności do pracy. O niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik ZUS. Co ważne, należy spełnić dodatkowe kryteria ustanowione przez ZUS (związane np. ze stażem ubezpieczenia). Innymi słowy istnieje możliwość otrzymania renty po zawale serca, jednak zależy to od wielu czynników, takich jak stan zdrowia, czy wyniki badań. Kwestię starania się o rentę należy skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym lub lekarzem pierwszego kontaktu.