Co po wyjściu ze szpitala?

Najważniejszą kwestią po wyjściu ze szpitala jest stosowanie się do zaleceń lekarskich. Takie zalecenia powinny być wyszczególnione w karcie informacyjnej, czyli tak zwanym „wypisie”. Zalecenia dotyczą regularnego zażywania przepisanych leków, stosowania diety, czy aktywności fizycznej. Często zawierają również terminy wizyt kontrolnych i informacje o konieczności wykonania badań kontrolnych (np. kontrola poziomu potasu, kreatyniny, wskaźnika INR itp.). Po otrzymaniu wypisu należy zaplanować wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (czyli lekarza rodzinnego), aby przekazać mu kartę informacyjną dotyczącą pobytu w szpitalu oraz pierwszej oceny stanu zdrowia po szpitalu. Dzięki temu kontynuacja leczenia w Przychodni będzie płynna.

Po zawale wskazana jest dalsza rehabilitacja kardiologiczna. O rehabilitację warto zapytać lekarza prowadzącego jeszcze przed wyjściem ze szpitala, tak by po wypisie kontynuować ćwiczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących leczenia i zaleceń, należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu (rodzinnym) lub lekarzem, który wypisywał ze szpitala.