Jak wprowadzić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) zamiast warfaryny (Warfin) lub acenokumarolu (Acenokumarol, Sintrom)?

Zmianę leku przeciwzakrzepowego musi przeprowadzić lekarz. Lekarz zleci zbadanie wskaźnika INR oraz parametrów funkcji nerek i w zależności od wyniku, oceni czy można włączyć nowy lek przeciwkrzepliwy (jeśli tak – oceni w jakiej dawce).

Nigdy nie wolno zmieniać leków samodzielnie. Zawsze musi to zrobić lekarz.

Projekt wsparty przez nieograniczony grant edukacyjny firmy AstraZeneca
AstraZeneca
Realizacja: Realizacja Grupa casusBTL
Zamknij i przejdź do serwisu »