Jak często można wykonywać koronarografie u tej samej osoby i w jakim odstępie czasu?

Koronarografia jest badaniem wykorzystywanym do oceny tętnic wieńcowych i ich ewentualnych zwężeń. Należy podkreślić, że jest to badanie inwazyjne związane z nakłuciem tętnic, wprowadzaniem cewników. Dodatkowo w celu uwidocznienia tętnic używa się kontrastu jodowego, który wpływa na funkcję nerek. Dlatego też wykonanie tego rodzaju badania musi być podparte odpowiednimi wskazaniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na postawione pytanie. Jednakże należy podkreślić, że nie należy wykonywać badania w celu rutynowej oceny tętnic wieńcowych. O konieczności ewentualnego powtórzenia badania decydują objawy kliniczne, a decyzję o zakwalifikowaniu do kolejnej koronarografii podejmują kardiolodzy prowadzący w porozumieniu z kardiologami interwencyjnymi.

Projekt wsparty przez nieograniczony grant edukacyjny firmy AstraZeneca
AstraZeneca
Realizacja: Realizacja Grupa casusBTL
Zamknij i przejdź do serwisu »