Czy mój mąż po zawale będzie mógł wrócić do pracy w lesie? Ma 5 stentów, ale serce mało uszkodzone w dolnej lewej komorze. W lesie prowadzi zrywkę drewna. Ta praca to jego życie.

Jeżeli zawał mięśnia sercowego nie jest powikłany wystąpieniem niewydolności serca, kurczliwość lewej komory pozostaje zachowana (prawidłowa frakcja wyrzutowa tzw. EF), a także nie ma innych istotnych nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym, pacjent przebył pełną rehabilitację kardiologiczną i jego wydolność fizyczna stwierdzona w teście wysiłkowym jest w normie nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do powrotu do pracy w lesie. Każdy przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie, a ostateczną decyzję o powrocie do pracy podejmuje lekarz medycyny pracy biorący pod uwagę nie tylko stan kliniczny, ale również psychiczny pacjenta.

Projekt wsparty przez nieograniczony grant edukacyjny firmy AstraZeneca
AstraZeneca
Realizacja: Realizacja Grupa casusBTL
Zamknij i przejdź do serwisu »