Co mam zrobić, aby po zawale otrzymać rentę?

Samo rozpoznanie choroby, jako zawału serca nie uprawnia automatycznie do nabycia prawa do renty. Jest to możliwe, gdy spełnione są pewne warunki. Przede wszystkim pacjent musi zostać uznany za niezdolnego do pracy przez lekarza orzecznika ZUS.
Aby ubiegać się o rentę, należy złożyć wniosek w oddziale ZUS, inspektoracie lub biurze terenowym ZUS. Wniosek może składać również pełnomocnik.

Patrz również: Jak złożyć wniosek o rentę? (http://copozawale.pl/pyt/-132?preview=1); Komu przysługuje prawo do renty? (http://copozawale.pl/pyt/-133?preview=1)

Projekt wsparty przez nieograniczony grant edukacyjny firmy AstraZeneca
AstraZeneca
Realizacja: Realizacja Grupa casusBTL
Zamknij i przejdź do serwisu »