Lista ośrodków realizujących program lekowy dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

Ośrodki w Polsce realizujące program lekowy dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego wywołanym hipercholesterolemią, którzy przebyli w ciągu ostatnich 24 miesięcy zawał serca i spełniają inne kryteria kwalifikacji.

Zobacz również