Praca

Powrót do pracy jest możliwy po okresie rekonwalescencji i rehabilitacji kardiologicznej oraz zmianie stylu życia. Jednocześnie, czas jaki musi upłynąć do powrotu do pracy zależy od jej rodzaju, od tego jak rozległy był zawał i czy nie wystąpiły powikłania. Decyzja o powrocie do pracy może wymagać konsultacji z lekarzem medycyny pracy i prowadzącym kardiologiem.

Lekarz specjalista decyzję będzie podejmował indywidualnie, po uwzględnieniu kilku czynników m.in. ogólnego stanu zdrowia, stanu klinicznego, czynników psychospołecznych oraz rodzaju wykonywanej pracy. Inne postępowanie będzie dotyczyć pacjentów pracujących fizycznie, inne pracujących wyłącznie umysłowo. Kwalifikacja do podjęcia pracy powinna odbywać się na podstawie aktualnych wyników badań zleconych przez lekarza kardiologa oraz próbie wysiłkowej przeprowadzonej po rehabilitacji.

W przypadku pracy w systemie zmianowym oraz w trudnych warunkach lub powodującej duży stres, może okazać się, że nie może być ona wykonywana. Pacjent powinien pomyśleć wtedy o przebranżowieniu się lub zrezygnowaniu z aktywności zawodowej. W takich przypadkach lekarz kieruje go na komisję ZUS, która może przyznać rentę.

Warto zapoznać się
Co po wyjściu ze szpitala?