Zaburzenia rytmu serca

Istnieje wiele rodzajów zaburzeń rytmu serca. Niektóre z nich (np. skurcze dodatkowe) występują też, acz w niewielkim zakresie, u osób zdrowych. W przypadku chorych po zawale serca zaburzenia rytmu serca są częstsze i mogą mieć poważniejsze konsekwencje.

 

Do najważniejszych arytmii w tej grupie chorych zalicza się:

  • skurcze dodatkowe
  • migotanie przedsionków
  • napadowy częstoskurcz komorowy
  • migotanie komór.

 

Skurcze dodatkowe są najpowszechniejszą formą zaburzeń rytmu po zawale. Migotanie przedsionków u chorego po zawale, poza przykrymi objawami, może prowadzić także do poważnych powikłań, takich jak udar mózgu lub niewydolność serca. Napadowy częstoskurcz komorowy (szybki rytm wywodzący się z uszkodzonej komory serca) stanowi bezpośrednie zagrożenie życia – może przekształcać się w migotanie komór i prowadzić do nagłej śmierci sercowej.

 

Objawów sugerujących zaburzenia rytmu serca chory po zawale nie powinien lekceważyć. Konieczna konsultacja z lekarzem (najlepiej kardiologiem), badania specjalistyczne i decyzja, czy pacjent wymaga innych leków, wszczepienia kardiowertera defibrylatora serca (zobacz), stymulatora serca lub zabiegu ablacji. W niektórych przypadkach potrzebna jest pilna hospitalizacja.