Dlaczego powinienem stale przyjmować leki?

Po wyjściu ze szpitala po przebytym zawale serca będziesz musiał codziennie przyjmować zalecone przy wypisie leki. Zażywanie leków po zawale serca jest kluczowe dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia kolejnego zawału serca. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych ze stosowanym leczeniem (np. skomplikowany schemat dawkowania, zbyt wysoki koszt terapii) koniecznie porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem, który pomoże Ci w rozwiązaniu tego problemu. Nigdy nie odstawiaj leków ani nie zmieniaj dawkowania czy sposobu ich przyjmowania bez porozumienia z lekarzem! Takie postępowanie może okazać się dla Ciebie bardzo niebezpieczne. Pamiętaj również, żeby zawsze poinformować o każdym działaniu niepożądanym jakie zaobserwowałeś w trakcie stosowania leczenia.

 

W większości przypadków będziesz przyjmował/przyjmowała leki z każdej z pięciu grup:

 1. Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)
 2. Lek przeciwpłytkowy (tikagrelor lub prasugrel, klopidogrel jeśli tikagrelor lub prasugrel są przeciwwskazane)
 3. Beta-bloker
 4. Inhibitor konwertazy angiotensyny lub bloker receptora dla angiotensyny (sartan)
 5. Statyna

 

Sześć głównych powodów, dla których musisz przyjmować wszystkie swoje leki każdego dnia:

 • pomagają zapobiec kolejnemu zawałowi serca
 • pomagają w redukcji czynników ryzyka (czynniki ryzyka są to czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia u Ciebie choroby) choroby niedokrwiennej serca (takich jak wysokie stężenie cholesterolu we krwi, wysokie ciśnienie tętnicze krwi)
 • zapobiegają wystąpieniu bólu dławicowego
 • wspomagają czynność i poprawiają komfort pracy Twojego serca
 • chronią Twoje stenty (jeśli w trakcie zabiegu angioplastyki wieńcowej zostały one wszczepione)
 • zmniejszają ryzyko wystąpienia niewydolności serca (jest to sytuacja, kiedy serce nie jest w stanie pompować krwi z odpowiednią siłą)

pojemniki na leki, leki po zawale serca, zawał serca, branie leków