Komu potrzebny jest kardiowerter-defibrylator?

Głównym celem wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD) jest zmniejszenie zagrożenia nagłą śmiercią sercową. Wskazania do zastosowania tego urządzenia dotyczą przede wszystkim:

  • chorych uratowanych z nagłego zatrzymania krążenia (po reanimacji)
  • chorych po przebytych niebezpiecznych dla życia arytmiach
  • osób po zawale serca z uszkodzoną lewą komorą i niewydolnością serca, u których istnieje podwyższone ryzyko niebezpiecznych dla życia arytmii serca.