Rehabilitacja po wyjściu ze szpitala

Po opuszczeniu szpitala powinien rozpocząć się drugi etap rehabilitacji kardiologicznej realizowany w warunkach stacjonarnych. Może ona odbywać się w szpitalach rehabilitacji kardiologicznej, w szpitalnych oddziałach rehabilitacji kardiologicznej lub w oddziałach dziennych rehabilitacji kardiologicznej (ambulatoryjnie). Jest możliwa również rehabilitacja HYBRYDOWA (telerehabilitacja), ale ta forma rehabilitacji nie jest refundowana przez NFZ.

 

Do oddziału rehabilitacji kardiologicznej kieruje lekarz z oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub poradni kardiologicznej bezpośrednio po przebytym zawale, przebytej angioplastyce tętnic wieńcowych lub zabiegu kardiochirurgicznym lub po hospitalizacji związanej z zaostrzeniem objawów niewydolności serca. Kierujący lekarz musi być z placówki realizującej świadczenia NFZ. Wymagane jest skierowanie do szpitala. Hospitalizacja w szpitalu rehabilitacji kardiologicznej zgodnie z wymogami NFZ musi rozpocząć się:

  •  do 30 dni po wypisie w przypadku niepowikłanej angioplastyki i/lub zawału,
  •  do 42 dni jeśli zawał był powikłany,
  •  do 52 dni w przypadku zabiegów kardiochirurgicznych.

 

Najlepiej jest, żeby wczesną rehabilitację rozpocząć jak najszybciej po opuszczeniu szpitala, gdzie leczono ostry stan (zawał, niewydolność serca) lub była wykonywana operacja serca. Warunkiem koniecznym jest brak przeciwwskazań.

 

Inną formą rehabilitacji po zawale jest rehabilitacja w oddziale dziennym rehabilitacji kardiologicznej, zwana przez pacjentów ambulatoryjną. Do tej formy leczenia potrzebne jest skierowanie lekarza z oddziałów szpitalnych jak wyżej lub z poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacyjnej. W przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej nie ma ograniczeń czasowych, może być realizowana w dowolnym czasie od zdarzenia (od zawału i/lub operacji kardiochirurgicznej). Jeśli lekarz tak zaleci, rehabilitacja ambulatoryjna może być powtarzana wielokrotnie po przebytym zawale.

 

Koszty pobytu w szpitalu i/lub oddziale rehabilitacji kardiologicznej, a także w oddziale dziennym rehabilitacji pokrywa NFZ. NFZ nie pokrywa kosztów transportu do szpitala rehabilitacji kardiologicznej. Jest to jednak możliwe w jednym przypadku: jeśli pacjent jest przenoszony z oddziału kardiologii lub kardiochirurgii bezpośrednio transportem medycznym do szpitala/oddziału rehabilitacji kardiologicznej.

 

Możliwy jest jeszcze jeden sposób otrzymania skierowania na rehabilitację leczniczą, gdy jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Szczegóły „rehabilitacji ZUS-owskiej” są opisane w artykule Co po zawale można uzyskać w ZUS-ie?

 

Na czym polega rehabilitacja?

 

Sprawdź jak powinien wyglądać pierwszy etap rehabilitacji prowadzonej podczas pobytu w szpitalu.

 

Drugi etap rehabilitacji kardiologicznej obejmuje szereg kompleksowych działań, a prowadzi ją zespół specjalistów. Podczas niej są ocenianie i redukowane czynniki ryzyka, optymalizowane jest leczenie farmakologiczne, chory otoczony jest opieką psychologiczną, a także jest edukowany w zakresie prozdrowotnego stylu życia. Zapewniony jest też trening fizyczny.

 

Obawa przed aktywnością fizyczną po przebytym zawale jest czymś naturalnym. Pamiętaj jednak, że serce, jak każdy inny mięsień, potrzebuje aktywności, żeby być sprawnym.


W trakcie rehabilitacji fizjoterapeuci, lekarze i pielęgniarki zapoznają Cię z rodzajem i intensywnością aktywności fizycznej jaka będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Początkowo będą to łagodne ćwiczenia, ale ich intensywność będzie się stopniowo zwiększać.

 


Na tym etapie po kwalifikacji przez lekarza i pod nadzorem fizjoterapeuty prowadzony jest trening fizyczny o ściśle określonych parametrach zależnych od wyników wstępnej próby wysiłkowej oraz reakcji układu krążenia na wysiłek.

 


Nieliczna grupa pacjentów ma szanse na korzystanie z monitorowanej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (telerehabilitacja ). Pacjenci po przeszkoleniu otrzymują aparat, za którego pośrednictwem możliwe jest monitorowanie wybranych parametrów (zapis EKG, tętno, saturacja itp.) oraz sterowanie procesem rehabilitacji przez centrum monitoringu. Parametry treningu mogą być zmieniane w jego trakcie w zależności od reakcji pacjenta na wysiłek.

 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz brać udziału w zorganizowanych zajęciach rehabilitacji kardiologicznej albo oczekujesz na te zajęcia (np. na wyjazd do szpitala rehabilitacji kardiologicznej lub wolne miejsce na zajęciach rehabilitacji ambulatoryjnej), nie czekaj bezczynnie i nie rezygnuj z aktywności fizycznej.

 

Pamiętaj, aby po zakończeniu rehabilitacji kontynuować w domu zalecone w szpitalu postępowanie. Po powrocie ze szpitala do domu stopniowo zwiększaj poziom swojej aktywności fizycznej.