Leki po wyjściu ze szpitala

Po wypisie ze szpitala, konieczne będzie systematyczne przyjmowanie przepisanych leków. Sposób ich przyjmowania i dawkowanie zostały zawarte w karcie informacyjnej, którą otrzymałeś przy wypisie.

 

W większości przypadków będziesz przyjmował/przyjmowała leki z każdej z pięciu grup:

  1. Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)
  2. Lek przeciwpłytkowy (tikagrelor lub prasugrel, klopidogrel jeśli tikagrelor lub prasugrel są przeciwwskazane)
  3. Beta-bloker
  4. Inhibitor konwertazy angiotensyny lub bloker receptora dla angiotensyny (sartan)
  5. Statyna

 

Pamiętaj o dostarczeniu kopii karty informacyjnej swojemu lekarzowi rodzinnemu – będzie mógł zapoznać się z historią Twojej choroby oraz kontynuować leczenie przepisane w szpitalu.