Jak dziś leczy się zawał serca?

Osoba chora na niedokrwienną chorobę serca powinna być przygotowana do sytuacji wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Gdy ból się pojawia należy przyjąć podjęzykowo jedną dawkę nitrogliceryny i położyć się. Jeśli mimo to ból nie ustąpi po 5 minutach, należy ponownie przyjąć podjęzykowo jedną dawkę nitrogliceryny. Jeśli, mimo upływu kolejnych 5 minut, ból nie ustępuje, należy przyjąć trzecią dawkę nitrogliceryny i niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Warto przyjąć jak najszybciej 300 mg kwasu acetylosalicylowego (np. aspiryna, polopiryna), szczególnie jeśli aspiryna nie była stosowana regularnie.

 

Podstawowym i najważniejszym celem leczenia jest przywrócenie przepływu przez zamkniętą tętnicę wieńcową, aby zminimalizować uszkodzenie mięśnia sercowego. W zależności od możliwości i potrzeby tętnicę można udrożnić za pomocą leku fibrynolitycznego lub leczenia inwazyjnego. Metody inwazyjne są preferowane ponieważ dają lepsze wyniki. W Polsce w prawie wszystkich przypadkach wybiera się leczenie zabiegowe. Niezwykle ważny jest czas, jaki upływa od wystąpienia bólu w klatce piersiowej do rozpoczęcia leczenia, ponieważ im wcześniej rozpocznie się leczenie zawału, tym więcej mięśnia sercowego można uratować.

 

Decydując się na postępowanie zabiegowe w pierwszym etapie wykonuje się tzw. koronarografię, która polega na wprowadzeniu cewników w okolice serca i podaniu kontrastu do tętnic unaczyniających serce celem stwierdzenia, która tętnica się zamknęła. W kolejnym etapie zamkniętą tętnicę udrażnia się. Zabieg ten nazywa się angioplastyką tętnicy wieńcowej.

 

Stent - tętnica wieńcowa

 

Angioplastyka tętnic wieńcowych polega na wprowadzeniu w miejsce zwężenia tętnicy wieńcowej specjalnego balonu i jego rozprężeniu. W efekcie dochodzi do poszerzenia światła naczynia. Zwykle w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu zwężenia w poszerzane miejsce wszczepia się stent, czyli metalową sprężynkę, która podtrzymuje ścianę naczynia. Angioplastyka jest najczęściej stosowaną metodą inwazyjnego leczenia zawału serca. Ze względu na dużą liczbę ośrodków zabiegowego leczenia zawału serca w Polsce każdy pacjent ma szansę na ten sposób leczenia, uważany obecnie za najskuteczniejszy.

 

Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (by-passy) jest stosowana w przypadku zwężenia lub zamknięcia wielu naczyń wieńcowych. Jest to operacja przeprowadzana przez kardiochirurga – zwykle związana z koniecznością przecięcia ścian klatki piersiowej – w trakcie której za pomocą naczyń własnych pacjenta tworzone są pomosty, które omijają zwężone miejsca w naczyniach wieńcowych i doprowadzają krew do komórek serca. Obecnie u pacjentów z zawałem serca rzadko wykonuje się taki zabieg.

 

Ponadto szybko wdraża się leki wspomagające leczenie zawału serca lub zapobiegające wystąpieniu jego powikłań. Część z tych leków pacjent po zawale powinien stosować do końca życia.