Stale biorę leki przeciwzakrzepowe. Dlaczego wyniki krzepnięcia krwi różnią się za każdym razem?

Najprawdopodobniej chodzi o leki zawierające acenokumarol lub warfarynę. Niestety, nie są to leki, które przyjmuje się przewlekle w stałej dawce. Dawkowanie może zmieniać się zależnie od uzyskiwanych wyników badania krzepliwości krwi, czyli tzw. INR. Celem leczenia jest utrzymanie tego INR w zakresie 2,0–3,0.

 

Badanie przeciętnie należy wykonywać raz w miesiącu. Jeśli wynik jest za wysoki, dawkę leku zmniejsza się, a gdy jest za niski, to dawkę zwiększa się. Na wynik INR wpływają m.in. różne leki, dlatego należy szukać w ulotce każdego nowego leku informacji na ten temat.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »