Jakie są wskazania do koronarografii?

Koronarografię wykonuje się tylko z wyraźnych wskazań lekarskich. U pacjentów ze stabilną postacią choroby wieńcowej najczęściej jest to badanie planowe. Z tym, że może mieć ono charakter badania przyspieszonego w przypadku wybitnie dodatnich wyników wcześniej wykonanych badań (np. EKG, test wysiłkowy, SPECT, ECHO serca, czasem rezonans magnetyczny) oraz wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Wskazania do pilnego wykonania koronarografii dotyczą pacjentów z różnymi postaciami ostrych zespołów wieńcowych.

 

Inną grupę wskazań stanowią przypadki, gdy trzeba dokonać oceny stanu tętnic wieńcowych u chorych przed planowymi zabiegami kardiochirurgicznymi – nabytej lub wrodzonej wady serca lub tętniaka aorty wstępującej. Stan naczyń wieńcowych w tej grupie pacjentów wiąże się z rozległością planowego zabiegu chirurgicznego.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »