Czy w dwa miesiące po zawale mogę iść na zabawę taneczną – bal, wesele, sylwester?

Tak. Jednak intensywność zabawy należy dostosować do obecnej wydolności organizmu. Jeżeli uszkodzenie serca było znaczne (np. frakcja wyrzutowa w badaniu echokardiograficznym była obniżona poniżej 35%), ale pacjent jest w trakcie zalecanej rehabilitacji kardiologicznej i nie ma dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, bezpiecznie może pozwolić sobie na wolne spokojne tańce. Jeżeli nie doszło do uszkodzenia serca, chory był aktywny przed zawałem, a rehabilitacja przebiega prawidłowo, nie ma przeciwwskazań do intensywniejszej zabawy.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »