Baterie CRT wyczerpują się szybciej niż baterie „zwykłego” rozrusznika lub ICD – czy to prawda i dlaczego tak jest?

To prawda, baterie CRT zwykle wymienia się częściej, niż wymagane jest to przy standardowych rozrusznikach lub ICD. Przez wymianę baterii rozumie się wymianę całego stymulatora umieszczonego pod skórą – nie da się wyciągnąć baterii z obudowy rozrusznika. Ponieważ u chorych z stymulatorem resynchronizującym każdy skurcz serca jest niesynchroniczny, celem CRT jest ciągłe dostarczanie impulsów, przy każdym uderzeniu serca. Stymulator resynchronizujący przynosi korzyść jedynie wtedy, gdy synchronizuje blisko100% uderzeń serca. W związku z tym, w porównaniu do „zwykłego” rozrusznika i ICD, które działają tylko wtedy, gdy wykryją anomalię – żywotność jego baterii jest najkrótsza (zwykle 4-5 lat).

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »